Perruqueria 2017-07-04T21:10:24+00:00

SERVEIS
SK STYLE BARCELONA

PERRUQUERIA


  • Per Ella

  • Pentinat
  • Recollit
  • Tall
  • Coloració
  • Emmotllament
  • Desarrissada
  • Tractament de queratina

  • Per Ell

  • Tractament capil·lar
  • Tall
  • Tall de barba
  • Color
  • Matís de cabells blancs
  • Desarrissada
  • Tractament de queratina

  • Nens

  • Tractament capil·lar
  • Tall
  • Pentinat
  • Recollit
  • Trenes